Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia

 

W dniu 6 października 2023 r. prof. Kristina Trykhlib wygłosiła wykład online na temat "Sąd Konstytucyjny i Orzecznictwo Konstytucyjne w Ukrainie" dla Jindal Global Law School na O.P. Jindal Global University (Indie). Sesja została zorganizowana we współpracy z projektem "Talking Courts" prowadzonym przez Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja). Wystąpienie prelegentki na sesji gościnnej było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Streszczenie

Podczas tej sesji przedstawiono status, główne funkcje, zasady działalności, zadania Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, jego skład i miejsce w systemie organów państwowych Ukrainy. Przeanalizowano główne przedmioty odwołania (składania wniosku konstytucyjnego) oraz skargi konstytucyjnej, a także procedurę rozpatrywania i podejmowania decyzji, kluczowe metody interpretacji i wymiaru sprawiedliwości konstytucyjnej na Ukrainie. Podczas sesji uczestnicy mieli wyjątkową okazję do zadawania pytań oraz omówienia najważniejszych tematów dotyczących specyfiki funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, w szczególności w okresie stanu wojennego.

Plakat wykładu

Plakat seminarium

27 października 2023 r. odbyło się seminarium inaugurujące projekt polsko-ukraiński pt. "Rule of law and independent judiciary: Major challenges for Ukraine and Poland in the context of European Union integration", który finansowany jest ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor wraz z prof. Kristiną Trykhlib z Narodowego Uniwersytetu Prawniczego w Charkowie zainicjowały w ten sposób wspólną dyskusję polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego wokół ważnych dla Polski i Ukrainy problemów praworządności i niezależności sądownictwa. Więcej na temat tego projektu można przeczytać na stronie FNP.

Główne problemy reform sądownictwa przeprowadzonych w ostatnich latach w obu krajach przedstawili zaproszeni przez nas wybitni konstytucjonaliści - prof. Piotr Mikuli oraz prof. Mykhailo Savchyn.

Nagranie:

Program seminarium w języku angielskim

4 grudnia 2023 r. odbyło  się seminarium online pt. "EU standards on effective judicial protection and judicial independence". Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: prof. Nina Półtorak, prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. Piotr Bogdanowicz oraz dr Oleh Petryshyn.

Nagranie video:

 

15 grudnia 2023 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, miały miejsce warsztaty poświęcone tematyce właściwego cytowania oraz tworzenia przypisów i bibliografii w publikacjach naukowych. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu polsko-ukraińskiego pt. „Praworządność i niezależne sądownictwo: Najważniejsze wyzwania dla Ukrainy i Polski w kontekście integracji z Unią Europejską”. W warsztatach uczestniczyli polscy studenci biorący udział w projekcie, a prowadzącym był mgr Jan Adamowski, będący współpracownikiem w ramach projektu.

Uczestnicy warsztatów nie tylko dowiedzieli się, w jaki sposób cytować publikacje, akty prawne, orzeczenia czy źródła internetowe (zarówno w systemie oksfordzkim, jak i w systemie harwardzkim), lecz także mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Online Project Meeting - “Rule of law and independent judiciary: Major challenges for Ukraine and Poland in the context of European Union integration” - 15 January 2024, online (PDF, 163 KB)

International Conference: Crisis over the judiciary in Poland and Ukraine (Online) - programme of the conference (PDF, 158 KB).

Link do rejestracji: https://tiny.pl/dht5h

7 marca 2024 r. o godz. 18:00 odbyło się online seminarium międzynarodowe "Constitutional adjudication in Poland and Ukraine: challenges and perspectives".

W seminarium wzięli udział m.in. prof. Leszek Garlicki, dr Matthias Hartwig, dr Marta Kłopocka-Jasińska, prof. Volodymyr Venher, a także koordynatorki projektu: prof. Monika Florczak-Wątor oraz prof. Kristina Trykhlib.

Nagranie video:


 

12.06.2024 odbyło się kolejne anglojęzyczne seminarium międzynarodowe, pt. "Supreme Courts in Poland and Ukraine: challenges and perspectives".

Prelegenci:

- prof. Tetyana Antsupova (była sędzia Wielkiej Izby Sądu Najwyższego Ukrainy),
- prof. Paweł Wiliński (sędzia polskiego Sądu Najwyższego),
- dr Anna Adamska-Gallant (EU Prawo Justice Ukraine)
- dr Marcin Szwed (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)

Nagranie video:

 

Program wydarzenia w PDF (289 KB)