Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie

Projekt „Praworządność i niezależne sądownictwo: Najważniejsze wyzwania dla Ukrainy i Polski w kontekście integracji z Unią Europejską”

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w ramach trzeciej edycji programu „Dla Ukrainy” zakwalifikowała do finansowania projekt „Praworządność i niezależne sądownictwo: Najważniejsze wyzwania dla Ukrainy i Polski w kontekście integracji z Unią Europejską”.

Celem tego projektu jest integracja polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego wokół wspólnych wyzwań dotyczących konieczności przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej analogiczne instytucje, w tym Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Krajową Radę Sądownictwa. Wdrożenie reformy wymiaru sprawiedliwości i przywrócenie rządów prawa jest dla obu krajów warunkiem koniecznym ich przynależności do wspólnoty wolnych i demokratycznych członków Unii Europejskiej.

Projekt za punkt wyjścia przyjmuje założenie, że istotne reformy polityczne muszą być poprzedzone rzetelną dyskusją naukową, która pozwoli na przygotowanie optymalnych ram koncepcyjnych. W realizację projektu zaangażowani zostaną przedstawiciele ukraińskiego i polskiego środowiska naukowego, a także prawnicy-praktycy (zwłaszcza sędziowie), przedstawiciele organizacji pozarządowych, decydenci polityczni i studenci prawa.

Planowane aktywności obejmują organizację cyklu polsko-ukraińskich seminariów naukowych I wykładów gościnnych oraz konferencję międzynarodową. Zainicjowana zostanie również współpraca badawcza polskich i ukraińskich studentów, którzy pod opieką doświadczonych naukowców z obu krajów będą przygotowywać swoje pierwsze teksty naukowe i wystąpienia konferencyjne. Efektem realizacji projektu będą m.in. publikacje naukowe i konkretne rekomendacje dla decydentów politycznych obu krajów.

Kierowniczkami projektu są prof. Monika Florczak-Wątor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Kristina Trykhlib z Narodowego Uniwersytetu Prawniczego im. Jarosława Mądrego w Charkowie. Okres realizacji projektu 1.09.2023-31.08.2024, kwota finansowania: 268.800 zł.